– Đúng rồi, sở thích của mấy đứa chắc chắn là không có thích cái kiểu nói lắp rồi.
Mấy thằng cười khà khà thì thằng Thành đỏ hết cả mặt lên rồi đấm mấy quả vào lưng thằng Lâm. Thằng Lâm né rồi tiếp tục ôm bụng cười. Lúc này thì con Lan tiến xuống bảo chúng tôi:
– Mấy ông ngồi cho ngay ngắn vào, bà Thúy đang chỉ chỉ đấy!
– Ờ biết rồi! Khổ lắm nói mãi, lên đi cho tụi tôi bàn chuyện.