Cô ấy còn chia sẻ, tâm sự với tôi về những điều mà cô ấy thích thú, hoặc chưa vừa lòng của những anh mà cô ấy quan hệ. Tôi vừa làm tư vấn vừa là kháng giả của cô ấy, tôi giúp cô ấy chọn trang phục, lên kịch bản như một đạo diễn vậy. Tôi thích nhìn ngắm cô ấy mỗi khi sung sướng, lên đỉnh. Mặc dù ngoại tình nhiều lần như vậy nhưng chưa khi nào cô ấy qua đêm với bất kỳ đàn ông nào.