Hừ.. hừ.. hừ…. cái thứ 3 mà anh sướng vẫn muốn ra ngay em à. Chắc tại lồn em bót quá, ôm sát cặc anh đây này.
Từ từ cho em sướng đã nhé anh. Lúc nào gần ra thì dừng lại. Yêu lắm cơ!