Nghe chồng nói, Linh cũng đưa mắt nhìn Quỳnh chờ câu trả lời.
Quỳnh hồi hộp trong bụng, nhưng vẫn trả lời một cách thản nhiên :
– Ai mà biết, chắc bị đào níu giò hỏng cho đi rồi chứ gì.
Nghe Quỳnh nói vậy Linh tưởng thiệt nàng hỏi :
– Sao em nói vậy?
– Quỳnh vừa cười vừa nói lấp liếm :