Thế là nó cũng ôm được hết cái đầu khấc, nụ hôn vẫn là chất xúc tác cho chúng tôi, sau mỗi lần em nhăn mặt lên. Rồi tôi nhổm dậy hơn, đẩy mạnh hơn vào. Em khẽ đẩy tôi ra. Biết ý tôi dừng lại, rút nhẹ ra, rồi lại đẩy nhẹ vào. Em dần quen hơn chút, thì tôi bảo em.