Bực mình, Kiều Hạ Linh dẩu môi ra: “Đã vào rồi còn không chơi luôn, chú làm gì thế?”.
“Khẽ nào, không chú bắn ra bây giờ thì khỏi chơi!”, Hai tay Vũ Hoàng Huy giữ mông nàng lại không cho nhúc nhích.
“Eo, chú chơi kỳ vậy thì con làm sao chịu được?”.
“Chịu khó một tí thôi cưng…”.