Mày để nguyên cho nó làm à?
Lúc đấy đang giả vờ ngủ không biết gì mà. Với lại tâm trạng lúc đấy cũng khó hiểu lắm, thấy cũng muốn làm lại như hôm trước.
Vậy là sau đó mày đồng ý.