Nhưng mẹ như vậy thì con làm sao đi làm được. Long cố tỏ ra nài nỉ, nó lại gần và cố ôm bà Linh.
Mẹ bảo mẹ không muốn con làm như vậy nữa cơ mà? Bà Linh gạt cái tay của Long ra và đi ra khỏi phòng bếp.