Em thì cứ tò mò muốn biết sao sếp cũ em lại thoát được một vố thần kỳ thế?
Em không biết thật à?
Dạ, em cũng ngại không hỏi anh D, tiện hôm nay có 2 anh em mình nên muốn biết chút ạ.
Uh. Mấy hôm sau khi bên anh phát hiện ra, sếp tổng chỉ đạo vụ này rất gắt, nhưng bên D cũng rất thiện chí khắc phục. Thực ra lúc đó bên pháp lý tổng công ty cũng đang hoàn thiện hồ sơ để báo công an và kiện ra toà.