Phục vụ cấp sếp thích bạo dâm, Cuối buổi tôi đưa em về, đến ngõ tôi có bảo em cố gắng làm, tôi muốn khởi nghiệp thêm,Thánh nữ nhật thời gian tới tôi sẽ không có nhiều thời gian, mà sẽ tập trung lên kế hoạch và thực hiện dự án của mình.
Em cảm thấy sự lạnh nhạt, xa cách từ tôi. Từ hôm tôi nghỉ phép đã ít trò chuyện, lúc về cũng chưa gần gũi nhau, nhưng em vẫn lặng lẽ, không trách móc gì tôi, em cũng không làm ầm lên quá. Tính em vẫn thế mà.