Kiều Hạ Linh khẽ nhìn ra ngoài bầu trời xanh rồi mỉm cười đáp: “Chẳng tại sao cả… thấy không hợp nữa thì chia tay tôi, không phải cứ cùng nhau lớn lên là sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời này đâu… mình và anh ấy thật sự rất khác nhau nên không thể chung đường vậy thôi”.