Mày thấy không, nó đang sướng đó. Con đĩ dâm này. Dám vô tận toilet nam, mà còn xích cỡ này. Tao hiếp cho ra bã.
Đột nhiên thằng ốm lấy điện thoại ra quay, Thịnh hoảng loạn, nhung không nói được gì vì miệng cô đang là chỗ cho thằng ốm nhét cặc vào. Chúng nó giọng liên hồi khiến Thịnh nhiều lần như nôn oẹ.