Vũ Hoàng Huy lên tiếng hỏi: “Hạ Linh, con muốn cái gì chứ???”.
Kiều Hạ Linh ưỡn người lên để hai cái vú vươn cao lên rất phong tình: “Thì là muốn cái đó đó chú… ưm… ưm… ưm”.
“Muốn cái đó là muốn cái gì chứ, ăn nói lấp lửng ai mà hiểu cho được chứ?”.