Anh bình thường khó ra lắm, có món masage là mới hứng thú đc, mụ nhà anh cổ điển, lâu dần anh với chị rất ít gần gũi. Haiz.
Sếp cầm ly hết luôn, tiếng thở dài làm tôi chợt hiểu.
Anh chỉ nằm hưởng thụ, lúc nào hứng lấy tay móc móc các em 1 tí là ra được. Chứ bình thường cho anh chơi cũng không ra được.