Vũ Hoàng Huy ôm lấy hạ thể của Kiều Hạ Linh ra sức nắc mạnh vào: “Hạ Linh… Hạ Linh… 8 năm rồi chú không có làm tình… đêm nay chú muốn tự đền cho bản thân 8 năm đã lỡ”.
“Liên quan gì… ưm… a… a… a đến con chứ chú?”.
“Chính con là người khơi gợi lên dục vọng của chú… chú muốn chịch con… chịch con suốt cả đêm nay”.