Buồi ông Tú cong nhưng bé hơn, còn buồi chồng to nên lúc ngậm vào mà thấy phồng hết cả mồm. Có khi mồm em cũng to ra rồi thì phải.
Hihi… thôi vợ đứng dậy chổng mông ra cho anh địt đi nào, muốn lắm rồi đây này.