Vũ Hoàng Huy liền đổi thể nằm áp trụ lên người Kiều Hạ Linh, tay cầm khúc thịt nóng rực như một cây sắt vừa lấy trong lò rèn ra từ từ cắm vào cái lồn đang dang rộng chờ đợi anh tới thưởng thức nó.