Tôi mời em cuối tuần này đến nhà tôi chơi, tôi bảo tôi biết nấu đồ ăn miền nam, em thì hứng thú, vì trước giờ lớn lên, học tập, đi làm đều ở miền bắc nên ít được thưởng thức đồ ăn miền nam.