Kiều Hạ Linh dụi dụi mắt rõ ràng cô vẫn ở trong phòng của Vũ Hoàng Huy, còn ngồi trên giường của Vũ Hoàng Huy, trên người không có lấy mảnh vải che thân chỉ có tấm chăn che đi cảnh xuân trên người lại mà thôi, như vậy thì chuyện đêm qua là thật rồi chứ không phải mơ nữa.