vào tp HCM làm cùng mẹ tao. Mày đi ra nước ngoài, tao cũng chẳng còn lưu luyến gì HN nữa. Mày biết không, hai năm qua tao không quan hệ với bất cứ người đàn ông nào, nhưng tao sắp lấy chồng rồi. Giọng Nga chợt trở lên buồn buồn. Tôi cũng giật mình. – Vậy tao phải chức mừng mày nhé! – Chúc gì mà chúc. Mày đừng chúc tao hạnh phúc nhé, tao biết chắc sẽ không có hạnh phúc, chỉ là sẽ có một gia đình và hy vọng sẽ ổn định. – Mày nói gì.