đê mê của hai cơ thể thèm khát. Nó sẽ bị gãy nếu chúng tôi tiếp tục trò chơi thêm mươi phút nữa, tôi nghĩ. Bỗng giật mình nhìn quanh quẩn, tôi thấy mấy cô gái còn rất trẻ cách chỗ ngồi không xa đang phóng những con mắt tò mò về phía chúng tôi. Phải rời khỏi đây thôi, tôi thì thầm vào tai nàng: – We leave here now and see John, darling! – > Em yêu, chúng ta về nhà đi và xem John thế nào. – Nàng ngước mắt vẻ nuối tiếc nhìn tôi giây lát,.