Cứ thế cả 4 được 1 mớ mồi ngon lành về quẩy, nhóc Út định về nhưng anh Tiến bảo cứ ở lại, rồi gọi điện thoại ra chỗ lò khô cá, nhờ nhắn hộ cho mẹ nhóc Út xin cho nó ở lại 1 đêm bên chỗ anh. Đảo có tí tẹo, miễn an toàn là được nên khá thoải mái, cứ thế đi vô, tôi với nhóc Út nhóm than, anh Tiến đi mua thêm tí cá tôm, bia có sẵn nên giờ chờ mồi chín là quẩy. Gọi zalo cho Trí thì thanh niên cay dái lắm, do nghỉ hôm kia, bên chỗ Trí đang có khách khá đông. Ko bỏ ổ được nên Trí cắn răng để kèo này cho anh Tiến nhai, thanh niên nhìu lúc cũng muốn liều bỏ việc, nhưng tôi khuyên từ từ, có duyên thì còn dịp, đừng lấy gần bỏ xa, thì Trí suy nghĩ xíu rồi chịu trận. May sau bên đoàn kia có bé kia khá kết Trí, mới gặp mà có mùi rồi, nên Trí khoe tôi xong thì lại vui vẻ trở lại công việc.