Kiều Hạ Linh không dám nhìn vào mặt của Vũ Hoàng Huy cô nhắm mắt lại nói: “Chú… cầu xin chú… đ… đ… đụ… con”.
“Con nói gì chú không nghe rõ”.
Kiều Hạ Linh khổ sở lặp lại: “Chú… cầu xin chú… đ… đ… đụ… con”.
“Vẫn chưa nghe rõ”.