xảy ra… quan hệ với cô Hồng. Hắt hít một hơi sâu, để đợi phản ứng của cô. Nhưng chỉ thấy cô cứng người, mặt đanh lại và im lặng. Tôi đành tiếp tục. – Dù quan hệ xảy ra do anh quá say, không làm chủ được bản thân và có hành vi cưỡng ép, nhưng không phải điều đó để anh bào chữa cho hành vi của mình. Anh đã rất ăn năn, hối lỗi và cảm thấy tự sỉ nhục đối em, cô Hồng và bản thân anh. Và anh cũng đã không đủ dũng khí để.