Anh có làm gì đâu, quyền quyết định cuối cùng là sếp tổng, anh chỉ là ý kiến thôi.
Tôi muốn hỏi thêm nhiều, nhưng hắn lại chuyển chủ đề.
Anh tưởng em vẫn làm cho công ty cũ, chứ không nghĩ em mở công ty mới. Anh đang quản lý thêm một quỹ đầu tư, có vài mảng hay hay muốn mời em về phát triển cùng.