“Mình nghe mọi người đồn là tối qua có người đi ngang qua phòng của tổng giám đốc thì nghe tiếng rên rỉ của phụ nữ giọng còn rất non và trẻ có khi nào tổng giám đốc của chúng ta là trâu già mà thích gặm cỏ non không ta”.