Suốt ngày từ nhà đến sở làm, lúc nào Mạnh cũng mong đợi Quỳnh gọi cho chàng. Nhưng đã hơn một tuần lễ trôi qua mà vẫn không thấỵ Mạnh lo sợ thật sự là Quỳnh đã khinh bỉ chàng. Sự hối hận đó đã dày vò Mạnh ngày đêm.
Đang ngồi thừ người suy nghĩ lan man. Mạnh bỗng giật mình vì một giọng nói trong trẻo cất lên từ sau lưng chàng :
– Anh Mạnh nghĩ gì mà thẩn thờ như vậy? Nhớ người yêu phải không?
Mạnh quay lại thấy Thu, người thư ký của chàng, đang nhìn Mạnh với ánh mặt lén lỉnh. Phản ứng tự nhiên, Mạnh chối biến :