Em nói cũng đúng, chính là đem tên nhóc này tới đội liên phòng, vậy coi như mỗi ngày tại nhà em, lão Mậu là ở trong tầm tay rồi, nhưng vạn nhất ngày nào đó, hắn lỡ miệng nói, đó không phải là càng tệ hơn sao?
Vậy anh có biện pháp gì tốt, anh nói ra một chút coi..
Cô bực bội liếc nhìn Khấu Đại Bằng.