Không có ý gì, cháu chỉ là hỏi một chút, nếu cần cháu hỗ trợ, cháu có thể khuyên nhủ chị Ngạc Như, có phải các người đang cãi nhau ?
Đinh Nhị Cẩu tiếp tục nói.
Không có gì.