nhụa nước, mông lắc lắc, tay chạm đùi tôi ra hiệu “Đẩy nó vào đi anh ơi”. Tôi không chiều theo ý nàng mà chỉ cho con cu ngập đến khấc rồi rút ra. Cứ như vậy, tôi lặp đi lặp lại, dư dứ bên ngoài mép lìn. Nàng không chịu nổi, vặn người kêu răng rắc, đầu xoay tròn như chong chóng, tay đập bồm bộp xuống đệm, miệng rên la ầm ỹ: “Put… it… inside… put… it… inside…”. Không thể chịu đựng thêm được nữa, đột ngột nàng ngồi dậy, đè ngửa tôi ra, cầm con chim đút.