Chị cũng xuôi xuôi, sau một lúc lâu chị nói với nó:– Còn quỳ ở đó làm gì? Cút đi cho khuất mặt.Nó ủ rũ đứng dậy bước về phòng, mặt cúi gằm hối hận. Mà cũng tại chị cơ, hớ hênh quá mình làm sao chịu được. Nhưng dù sao chin cũng tha rùi.Nó đi khỏi, chị vội vã lấy tay bụm chim lại chạy vào nhà tắm rửa ráy.Nó mệt nhoài nằm xuống giường suy ngĩ miên man và ngủ quên từ bao giờ.