Kiều Hạ Linh không dám nhìn vào mắt của Vũ Hoàng Huy cô do dự không dám trả lời, câu hỏi đó làm sao mà trả lời được cơ chứ, bảo không nứng là nói dối còn bả nứng thì chẳng khác nào kêu Vũ Hoàng Huy chịch mình cơ chứ.
Vũ Hoàng Huy thấy bộ dạng e thẹn của Kiều Hạ Linh thì cảm thấy rất hài lòng, anh cầm cự vật của mình gõ nhẹ cái lồn của Kiều Hạ Linh “bịch… bịch… bịch” làm cô co rút người lại rồi hỏi: “Có muốn nó không Hạ Linh?”.