Tôi cũng sướng như phát điên lên, tôi lại càng dập xuống điên cuồng hơn, miệng thì hét lên
Con ra đây! Con ra trong mẹ đây! Con sẽ làm lồn mẹ no nê… ah… ah…
Đừng… đừng ra trong đó… ah… ah… mẹ… mẹ ra con ơi…