Những ngày sau, với bộn bề công việc, deadline dự án đến đít, cả công ty cứ cắm đầu chạy việc, chẳng ai nghĩ đến chuyện trêu đùa, vì thực ra cứ sau mỗi dự án chúng tôi lại được thưởng và hưởng thành quả rất lớn, nhất là tôi.