Tôi thì trình bày luôn là thấy công việc cũng ổn rồi, sếp có đội ngũ nhân viên cũng cứng, có người nhà trong công ty nữa nên cũng không đáng lo, tôi muốn khởi nghiệp. Vì tuổi tôi không khởi nghiệp thì mãi cũng chỉ là một người làm thuê.