Nó cau mày rồi đánh bụp bụp vào lưng tôi rồi nói:
– Dám giỡn với bà à. Bà đánh cho đừng kêu nhé!
Quả thật nó đấm đau ra phết tôi phải chạy rồi nói:
– Không trả công thì thôi việc gì mà phải đấm người ta bùm bụp thế không biết. Được lắm, lần sau không chỉ cho nữa đâu.
– Ai bảo đòi hỏi quá đáng!
– Hôn có một cái thì đòi hỏi quá đáng gì cơ chứ!
– Hôn mà không quá đáng thì thế nào mới quá đáng, nhìn cái mặt sao mà dễ ghét thế không biết nữa.
– Ghét gì, đúng thế còn gì nữa, mà hôn vào má cái thì có làm sao, bên tây hôn xã giao đầy đấy còn gì nữa.