Hehe vậy à? Thôi được rồi cứ biết thế. Thôi cô cháu mình tắm qua rồi cháu phải đi làm đây. Cháu nhắc lại là tuyệt đối cô không được nói với ai đâu đấy.
Cô biết rồi.
Còn tối nay lúc nào cháu nhắn tin thì cô cứ nhẹ nhàng lên phòng nhé.