Anh cố mà giữ sức khỏe, chị em biết anh kiểu gì cũng bỏ bê, nên em đặc cách cho anh chút.
Anh cảm ơn, cần trả ơn gì nói mau, anh không muốn nợ đâu.
Thôi khỏi ạ, anh cứ giữ thân anh cho tốt, em về đi học thêm đây.
Học gì chủ nhật, hay lại đi học nhóm với thằng cu nào à?
Việc của em, không phải việc của anh nhé. Em về đây.