Tôi nghĩ trong đầu, lắm lúc chết còn sướng hơn sống vất vưởng vậy.
Nó đỡ tôi dậy uống nước, nhưng chỉ mơ hồ thấy nước là uống, nó lại lau miệng cho tôi, tôi cũng vật xuống giường mệt mỏi.