Chạy về nhà, rửa chân… rát vãi….. vô nhà dán keo tiếp tập hai. Nằm xuống võng vừa bật TV lên thì ba điện thoại.
– A lô, con nghe ba.
– Cái thằng mắc dịch này! Mày vô trường làm gì mà nhà trường điện về mắng vốn tao hả?!
– Làm gì ba?
– Mày còn giả bộ? Mày đàn ông con trai sao mà đi vô nhà vệ sinh nữ hả?
– Cái đó là tại con nhìn lộn mà…
– Bà hiệu trưởng của mày nói là con nhỏ nào trong nhà vệ sinh nói bị mày nhìn lén, mày còn chối hả?
Cái gì vậy ba? Con trai ba thì ba không tin mà đi tin lời bả?!!!!
Tui còn chưa kịp nói gì thì….
– Thôi, tao có công chuyện rồi, mai chiều 3 giờ đi lao động nghe chưa, tuần sau về tao xử mày sau.
Tút…tút…tút….
Đơ như cây cơ, xong rồi. Tuần sau ông già đem hành từ quê lên làm quà cho mình kìa. Sướng……. Chết, mai hứa đi sinh nhật thằng cờ hó kia với bé Trang rồi. Chạy lại, lấy phone bàn gọi cho bé.
– Trang à, mai mấy giờ em đi sinh nhật thằng cờ…. Mẫn?
– À, mai ảnh nói là 3h30.
– Ừ, ừ, bai em…