Thời gian thấm thoát trôi qua, cuộc vui nào cũng có lúc tàn, những cuộc vui của hai chị em Huyền và Vân rồi cũng chấm hết, chỉ có sự nứng lồn là không chấm hết được.Kết quả của sự chăm chỉ học tập của hai chị em Huyền và Vân đã được trả bằng thành quả xứng đáng, Huyền thi đỗ vào 1 trường đại học danh tiếng ở Hà Nội, còn Vân với kết quả học tập tốt và một giải thường cấp Quốc gia đã đạt được một suất học bổng của một trường nước ngoài.Bố mẹ Huyền rất tự hào về các con, với môi trường mới ở bậc đại học Huyền càng hăng say học hành và đạt được nhiều kết quả cao ngay ở học kỳ 1.