Anh có vẻ thích cái đẹp nhỉ?
Ai không thích cái đẹp chứ? Anh tự thấy mình như gã si tình, dễ gục ngã trước cái đẹp.
Thế thì không tốt, làm vợ anh sẽ khổ.
Uh đúng nhỉ, anh quên mất điều này.
Tự dưng tôi trầm tư suy nghĩ hẳn. Làm vợ tôi có lẽ khổ thật.