Kiều Hạ Linh hoảng hốt mở to mắt ra gào lên: “Chú… chú không được làm bừa đâu nhé”.
Vũ Hoàng Huy đã không giữ vững lý trí nữa rồi, anh cưỡng hôn Kiều Hạ Linh, còn Kiều Hạ Linh thì sống chết vùng vẫy để thoát khỏi anh.