Được xem phim sex cận cảnh miễn phí sướng nhé. Nhìn vợ địt người khác thích thật à?
Uh, thích lắm. Nhất là những lúc nhìn vợ uốn éo dâm đãng.