Ngoài ra anh trai em dù lớn tuổi nhưng không muốn lập gia đình, cũng không muốn kế thừa việc kinh doanh, nên mọi thứ lại đổ lên đầu em.
Cũng vì thế nên em cự cãi với gia đình, không về HP mà ở lại HN làm việc.
Tôi hiểu khát khao của em, của tuổi trẻ, của những tư tưởng rộng mở, có lẽ do khi du học, em tiếp thu khá nhiều luồng tư tưởng mới.