Nét cười trên mặt của Vũ Hoàng Huy trở nên ranh mãnh anh thì thầm vào tai cô: “Nếu chú bảo chú muốn làm chuyện đó tới sáng luôn thì sao?”.
“Nếu chú đủ đức thì cứ làm… mấy tuần nay thân thể con cũng trở lại bình thường rồi có thể phục vụ chú cả đêm nếu chú muốn”.
“Vậy bắt đầu thôi”.