Hôm nay nhậu xong tối có đi disco tí không? Để còn biết bảo cho Gia Bảo ngủ bên phòng bà.
Anh cứ bảo hai vợ chồng đi ăn sinh nhật sau đó đi karaoke nên về muộn lắm. Chứ cũng đã biết mấy giờ về đâu.
Vợ anh bây giờ nhiều lí do ghê. Đúng là nói dối xắp thành thần rồi đấy.