Cơ thể phản ứng rất thành thạo nhưng Tư Đồ Thuần lại luôn miệng kêu gào: “Làm ơn, dừng lại tha cho tôi đi mà”.
Henry nhéo mạnh đầu vú của Tư Đồ Thuần làm cho cô vừa đau đớn vừa sung sướng, hắn cười dâm đãng lên tiếng: “Vú của giáo sư hơi thâm rồi chắc là đã có nhiều thằng bú qua chứ gì?”.