Thủy đã tỉnh hẳn ngủ. Nàng nghĩ thầm, trưa hôm nay, chỉ vì sự tình cờ mà hai vợ chồng nàng đã cùng với Tâm trao đổi xác thịt một cách rất tự nhiên và thích thú. Có nghĩa là, chuyện gì có thể xảy ra thuộc vấn đề tình dục thì cũng đã xảy ra hết rồi, bây giờ nếu có thêm Thuận đến để cùng nhau vầy cuộc vui cùng nhau tham dự, thì điều đó lại càng có lợi hơn cho Thủy mà thôi, còn đối với Tâm thì nàng cũng đã lang chạ với Hoàng rồi và phần của Hoàng cũng đã “ngoại tình” với Tâm rồi, còn có gì nữa đâu mà khách sáo.