Thế em mời anh nhé.
Không, đời nào lại để em mời.
Tưởng anh mà chối là mất quyền lợi đấy.
À không, anh chỉ tưởng đông người, chứ không nghĩ chỉ có anh và em.
Trong đầu tôi chợt miên man nhớ về cái buổi tối đó, với men say của bia, với hai thân thể trần trụi… Haiz…
Bước vào hang cọp rồi, không để cọp ăn mình thì mình ăn cọp vậy.